Varmt välkommen till Nordic Energy Audit AB:s hemsida.

Ska du genomföra en energikartläggning, rekommenderar vi att du använder vårt standardiserade verktyg, Nordenaudit 2.0, Sveriges första standardiserade energikartläggningsverktyg.

Nordic Energy Audit AB är ett företag som arbetar för ökad grad av energieffektivisering. Vår vision är enkel:

”Nordic Energy Audit AB arbetar för ökad grad av energieffektivisering i industrin i Sverige, Norden och övriga världen. Nordic Energy Audit AB erbjuder energikartläggningsverktyg som passar både den enskilde företagaren och lärosätet, såväl som den professionella energikartläggaren och energikonsulten”.

Kort sagt, vi hjälper dig och ditt företag att på ett standardiserat sätt genomföra en energikartläggning för att du och ditt företag ska kunna sänka företagets energikostnader, och därmed stärka konkurrenskraften.

På hemsidan finner du mer information om våra produkter och tjänster.

Med mer än 50 års samlad erfarenhet av industriell energieffektivisering, både praktiskt och på forskningsnivå, tror vi oss vara unika i Sverige med det vi erbjuder.